Microsite

Microsite, malý web, obvykle zaměřený na určité téma. V praxi jsou microsites často používány jako nástroje pro přivedení uživatelů na cílový web, a to jak z fulltextových vyhledávačů (prostředek SEO), kde se na vysoce konkurenční klíčové fráze mohou mikrostránky umístit lépe, než hlavní web, tak z dalších kampaní, kde mohou misrosite posloužit jako vhodné vstupní stránky.